Som totalleverandør til håndverkere og industri må vi holde oss orientert om nye regler og normer innenfor HMS. Vi har avtaler med de beste leverandørene innen verne- og arbeidstøy. BIV lagerfører et bredt utvalg innen arbeidstøy, vernesko, hodevern, hørselvern, øyevern, åndedrettsvern, fallsikring,  hudbeskyttelse,  hansker, førstehjelpsutstyr, skilt og sperremateriell.